Tis u Blatna


Přejdi na obsah

Aktuality

AKTUALITY

Informace pro občany.Dne 12.8.2017 proběhla v naší obci za hojné účasti dětí a rodičů akce Pohádkový les.
Snad jen počasí mohlo být lepší, ale na druhou stranu to dětem radost určitě nepokazilo.

Rád bych touto cestou poděkoval organizátorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu této akce.


Jan Křepelka.
Firma Gefos a.s. na základě smlouvy o dílo s firmou ČEZ Distribuce, a.s. bude v průběhu následujících dvou až tří týdnů provádět měřické práce v obci Tis u Blatna. Cílem našich činností je zpřesnění polohy tras distribučních sítí nízkého napětín ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Zpřesnění polohy se bude týkat jen části tras distribučních sítí nízkého napětí v souhrnné délce cca 5,8 km. Trasy sítí budou nejprve vyhledány odbornými elektrikáři a vyznačeny ekologickým sprejem. Tyto značky během měsíce zmizí vlivem povětrnostních podmínek a neměly by být v žádném případě svévolně odstraňovány. Následně budou takto označené trasy geodeticky zaměřeny. Přítomnost našich pracovníků by v neměla narušit běžný chod obce.počítadlo.abz.cz

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku