Tis u Blatna


Přejdi na obsah

Czech pointCo je Czech POINT ???

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují níže uvedené služby:

Kontaktní místo:
· Obecní úřad Tis u Blatna, čp. 1, kancelář OÚ

Úřední doba:

· Pondělí: 8,00 hod. - 11,30 hod. ; 12,00 hod. - 16,30 hod.
· Středa: 8,00 hod. - 11,30 hod. ; 12,00 hod. - 16,30 hod.

Ceník:

Výpisy z veřejných registrů :

1. Obchodní rejstřík ( 100,-Kč, každá další 50,-Kč)
(nutné IČ organizace)

2. Katastr nemovitostí (1 str. 100,-Kč, každá další 50,-Kč)
(nutné znát katastrální území, číslo listu vlastnictví)

3. Živnostenský rejstřík (1 str. 100,-Kč, každá další 50,-Kč)
( nutné IČ podnikatele)

4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
(1 str. 100,-Kč, každá další 50,-Kč)
(nutné IČ organizace)

5. Insolvenční rejstřík (1 str. 100,-Kč, každá další 50,-Kč)
(s sebou platný občanský průkaz)

Výpisy z neveřejných registrů :

1. Rejstřík trestů (100,-Kč)
(s sebou platný občanský průkaz, cestovní pas)

2. Registr účastníků provozu modulu autovraky ISOH
(1 str. 100,-Kč, každá další 50,-Kč)
(s sebou platný občanský průkaz, cestovní pas)

3. Bodové hodnocení osoby -registr řidičů
(1 str. 100,-Kč, každá další 50,-Kč)
(s sebou platný občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz)Podání

1. Registr živnostenského podnikání -podání pro právnické
osoby (cena dle druhu podání)
2. Registr živnostenského podnikání -podání pro fyzické
osob (cena dle druhu podání)

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ov
ěřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit
relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
· Obchodní rejstřík - IČ subjektu
· Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele, fyzické osoby
· Katastr nemovitostí - Název kat. území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost
žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo
cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Konverze dokumentů :
z elektronické podoby
do listinné 30,- Kč 30,- Kč každá další str.

Konverze dokumentů
z listinné podoby
do elektronické 30,- Kč 30,- Kč každá další str.

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro
vyhledání svého požadavku.


Zpracovala: Šárka Pecková

počítadlo.abz.cz

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku