Tis u Blatna


Přejdi na obsah

sms info


Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem
Informování o činnosti obce prostřednictvím služby SMS InfoKanál.


Služba je určena pro občany obce Tis u Blatna ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoliv odvolat formou písemného podání doručeného na OÚ Tis u Blatna, nebo emailem na adresu úřadu. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou údaje jako je Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo popisné, orientační, podle kterých mají být informace zaměřeny. Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat správce osobních údajů tj. Obec Tis u Blatna, tel. 373395550, e-mail : obec_tis@volny.cz, nebo pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Jana Gubáše, tel. 733187073, e-mail : gubas@catania.cz Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., Ing. Roman Schwanzer, místopředseda představenstva, roman.schwanzer@konzulta.cz, +420 541 128 400Registrací dáváte informovaný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ


Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku